Jak kreslit obrázky v novém prostředí

 1. Výběr velikosti nového obrázku je doplněný o náhled, jak bude mřížka velká.
   Zvolení si rozměrů obrázku
 2. Vysvetlivky k ovládání Vysvětlivky:
  1. Aktuálně vybraná barva pro kreslení
  2. Seznam všech barev, kterými je možno zrovna kreslit
  3. Klepnutím na toho tlačítko se provedou všechny potřebné kroky potřebné k uložení právě nakresleného, nebo uloženého obrázku
  4. Zobrazí interaktivní dialog na výběr nové barvy
  5. Zobrazí dialog pro výběr barvy, kterou chcete odstranit. V obrázku bude nahrazena bílou barvou
  6. Zavře celé okno bez uložení změn v obrázku na server
  7. Plocha určená ke kreslení. Velikost mřížky a její barva je stejná jakou máte při klasickém luštění
  8. Zde se zobrazuje ID právě editovaného obrázku. Při úplně novém je zde napsáno #nový
 3. Při každém uložení je nutná optimalizace - jde o proces vyhledání všech využivých barev a ostranění nepoužotých z palety. Klepnete-li na Storno se nic nestane a obrázek nebude uložen. U rozměrově větších obrázků může tento proces trvat déle.
  optimalizace
 4. Posledním krokem je vyplnění jména obrázku(povinné), jeho obtížnosti(povinné), atribut použití(hotový nebo nedokončený) a poznámky uvidíte jen vy a správce webu (nepovinné). Kliknutím na křížek v pravém horním rohu nebo od šedé plochy okolo se tenro zelený dialog zruší a je možno dále pokračovat v kreslení.
  Ukladací dialog